Yttrande ang Mora kommuns kretsloppsplan

Naturskyddsföreningen i Moras synpunkter på Kretsloppsplanen 2024–2030 Sverige hör till de länder i världen som har en mycket hög konsumtion vilket genererar stora mängder avfall. Konsumtionen bidrar till stora koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan både i produktion, konsumtion och vid avfallshantering. Vi måste gemensamt minska vår konsumtion och vi måste också kliva upp längs avfallstrappan, vilket […]

Läs mer

Remissvar Strandenområdet – bygg ingen skola där!

Naturskyddsföreningen Mora motsätter sig lokaliseringen av en högstadieskola i det föreslagna området i detaljplanen av många skäl. Trafiken och bristen på grön skolmiljö är de största. Naturskyddsföreningen Mora anser att det är högst olämpligt att placera en skola där ungdomar i så stor utsträckning utsätts för avgaser och buller från vägtrafik. Varje år skördar luftföroreningar […]

Läs mer

Äng vid Saxviken

Ängsdelen i projektet Hitta ut i Dalarna (Friluftslivets År) genomförs tillsammans med Mora kommun. Mora kommun äger marken där ängen kommer att anläggas och en äng passar bra in i kommunens detaljplan för området. Naturskyddsföreningen Mora har använt bidragspengarna till inköp av ängsfrö. Eftersom de inköpta fröerna inte kommer att räcka till hela området köper […]

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Vi uppskattar kommunens gedigna arbete och anser att planen tar tillvara många av föreningens intressen. Här är en kort version av vårt remissvar: Ta tillvara och utveckla de befintliga grönområdena som Tingshusparken, området kring Kajen och Prästholmen. Vi ser gärna att grönområden inbjuder och stimulerar till spontanidrott, lek och kreativitet. En idé som vi vill […]

Läs mer

Bli friluftskompis!

Fler skulle komma ut i naturen om de hade någon att vara där med. Projektet ”Friluftskompis Dalarna” uppmanar helt enkelt till att ta med sig en kompis ut i naturen. Det kan vara en familj som bjuder med en familj från ett annat ursprungsland, föräldrar som tar med sig sina barn eller någon mer naturvan som tar […]

Läs mer

Hitta ut med Naturkul!

Startaktivitet 17 april kl 10 i Tingshusparken i Mora resp. Moraeusparken i Orsa Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK driver inom Friluftslivets År 2021 ett projekt med skyltar med natur- och kulturinformation vid orienteringskontroller; Hittaut med Naturkul! – Skyltarna kan handla om allt ifrån olika namn på harsyra och hur björnmossa använts till myten om […]

Läs mer

Hitta ut med Naturkul!

Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK driver inom Friluftslivets År 2021 ett projekt med skyltar med natur- och kulturinformation vid vissa checkpoints, orienteringskontroller. Hitta ut med Naturkul! Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/hittaut    

Läs mer

Stoppa utvinningen av metangas i Siljansringen!

Igrene AB ansöker nu om tillstånd för att utvinna metangas i Siljansringen. Att idag utvinna klimatdrivande metangas är en i ordets rätta bemärkelse katastrofal idé. Om vi ska ha minsta chans att hindra en okontrollerbar uppvärmning, leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet och dessutom bli världens första fossilfria välfärdsland till 2045, så måste vi […]

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Kallelse: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/arsmote-2021 Dagordning  Dagordning kretsårsmöte Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2020 Naturskyddsföreningen Mora Bokslut Bokslut 2020 NF Mora Revisionsberättelse Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2021 Förslag till styrelse: https://mora.naturskyddsforeningen.se/styrelsen-2/ Stadgar Stadgar Mora 2013

Läs mer