Äng vid Saxviken

Ängsdelen i projektet Hitta ut i Dalarna (Friluftslivets År) genomförs tillsammans med Mora kommun. Mora kommun äger marken där ängen kommer att anläggas och en äng passar bra in i kommunens detaljplan för området. Naturskyddsföreningen Mora har använt bidragspengarna till inköp av ängsfrö. Eftersom de inköpta fröerna inte kommer att räcka till hela området köper […]

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Vi uppskattar kommunens gedigna arbete och anser att planen tar tillvara många av föreningens intressen. Här är en kort version av vårt remissvar: Ta tillvara och utveckla de befintliga grönområdena som Tingshusparken, området kring Kajen och Prästholmen. Vi ser gärna att grönområden inbjuder och stimulerar till spontanidrott, lek och kreativitet. En idé som vi vill […]

Läs mer

Bli friluftskompis!

Fler skulle komma ut i naturen om de hade någon att vara där med. Projektet ”Friluftskompis Dalarna” uppmanar helt enkelt till att ta med sig en kompis ut i naturen. Det kan vara en familj som bjuder med en familj från ett annat ursprungsland, föräldrar som tar med sig sina barn eller någon mer naturvan som tar […]

Läs mer

Hitta ut med Naturkul!

Startaktivitet 17 april kl 10 i Tingshusparken i Mora resp. Moraeusparken i Orsa Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK driver inom Friluftslivets År 2021 ett projekt med skyltar med natur- och kulturinformation vid orienteringskontroller; Hittaut med Naturkul! – Skyltarna kan handla om allt ifrån olika namn på harsyra och hur björnmossa använts till myten om […]

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Kallelse: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/arsmote-2021 Dagordning  Dagordning kretsårsmöte Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2020 Naturskyddsföreningen Mora Bokslut Bokslut 2020 NF Mora Revisionsberättelse Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2021 Förslag till styrelse: https://mora.naturskyddsforeningen.se/styrelsen-2/ Stadgar Stadgar Mora 2013

Läs mer

Inställda evenemang

Tyvärr kan vi inte genomföra dessa evenemang i vårt program: 22/5 Föreläsning i Orsa 11/6 Föreläsning på Moraparken 12-14/6 Riksstämma (blir prel våren 2021 istället) Ta hand om er!

Läs mer

Lista över yrkesfixare i Mora

Har du slängt någonting för att det har gått sönder? Antagligen. Men trasiga saker är också resurser. Många saker går att laga. Massor av tips finns på www.fixagrejen.nu Vet du inte själv hur man gör, ta hjälp av andra. Här hittar du en lista över yrkesfixare i länet t ex skomakare, tapetsörer, cykelverkstäder, gratisbutik, fritidsbanken, secondhand, återbruk, hantverkare, urmakare […]

Läs mer