Handlingar från årsmötet

Underskrivet protokoll årsmötet 2023: Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2022 NF Mora Revisorernas berättelse: Ekonomisk berättelse Bokslut 2022 NF Mora Verksamhetsplan NF Mora Program 2023 Styrelsen Kontakt – Naturskyddsföreningen Mora Stadgar Mora 2013

Läs mer

Yttrande angående Lejonvillan

Naturskyddsföreningen i Mora har nåtts av budskapet att den mer än 100-åriga s.k. Lejonvillan i centrala Mora ska rivas. Vår uppfattning är att det är fel att riva en funktionsduglig fin villa i Mora centrum. Vi anser det är ett slöseri med våra naturresurser att riva detta fina användbara hus. Huset har av Länsstyrelsen bedömts […]

Läs mer