Yttrande ökad handel Mora-Noret

Naturskyddsföreningen Morakretsen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen. Vi vill anföra följande: Vi ställer oss kritiska till ambitionen att möjliggöra ännu mer handel i och med den nya exploateringen. Vi vet att trafiksituationen i Mora är minst sagt ansträngd redan nu. Vi vet att koldioxidutsläppen från trafik ökar och att en stor del av […]

Läs mer