Inventera och skydda skogen i Härkämäck

Till Länsstyrelsen Dalarna Begäran om inventering och skydd av skogen på Härkämäck i Mora  Billerud-Korsnäs tänker dra in en skogsbilväg vid Härkämäck och avverka ett mer än 50 hektar stort gammalt intakt naturskogslandskap med olikåldrig kontinuitetsskog där tall dominerar. Den planerade avverkningen berör i öster sluttningen ner mot Andjusbäcken. Denna del består av tallskog, blandskog […]

Läs mer

Studiecirkel nr 1

4 st träffar med start i oktober genomfördes på Naturskyddsföreningens kansli i Mora. Där diskuterade vi utifrån boken : Skogsträdgården av P.Weiss och A.Sjöberg just om vad vi kan tänkas odla tillsammans i Mora.

Läs mer