Mångfaldens trädgård

Bild med rubriken "Mångfaldens trädgård", skördekorg full av grönsaker och logotyper från Naturskyddsförening Mora och Arvsfonden med förtydligande om att projektet bedrivs med medel från arvsfonden.

Naturskyddsföreningen Mora har från Arvsfonden beviljats medel i tre år till en trädgård inspirerad av skogen. Projektet kommer genomföras i ett brett samarbete med många olika organisationer.

På denna sida och dess undersidor samlar vi information relaterat till projektet.

Till översikten över vad som händer i projektet!

Information och kontakt:

Nu är projektet igång på allvar sedan den 1 januari 2024. Kontakta gärna projektledare Lisa (gärna på mail), om du är intresserad av att delta i projektet: elvi.gustavsson@gmail.com 070-464 63 90.

Gå gärna med i Facebook gruppen : Mångfaldens trädgård Mora, bla. för kontakt med andra med samma intresse samt intressant information om odling.