Hitta ut med Naturkul!

Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK driver inom Friluftslivets År 2021 ett projekt med skyltar med natur- och kulturinformation vid vissa checkpoints, orienteringskontroller. Hitta ut med Naturkul! Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/hittaut    

Läs mer

Gustaf är ny ordförande

På årsmötet den 10 mars valdes Gustaf Ekeberg till ny ordförande i Naturskyddsföreningen Mora. Han bor i Färnäs, jobbar som musiklärare på kulturskolan och brinner för frågor om klimat och biologisk mångfald. Du har säkert sett honom cyklandes med sin lådcykel. Till ny ledamot valdes Caroline Lundmark. Hon bor i Nusnäs, är biolog och har […]

Läs mer

Stoppa utvinningen av metangas i Siljansringen!

Igrene AB ansöker nu om tillstånd för att utvinna metangas i Siljansringen. Att idag utvinna klimatdrivande metangas är en i ordets rätta bemärkelse katastrofal idé. Om vi ska ha minsta chans att hindra en okontrollerbar uppvärmning, leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet och dessutom bli världens första fossilfria välfärdsland till 2045, så måste vi […]

Läs mer