Handlingar till årsmötet 21 februari

Naturskyddsföreningen Moras årsmöte hålls 21 februari kl 19.30 på biblioteket, efter bildvisning om fåglar 18.00 med Magnus Strömberg och fika. Här läggs handlingarna till mötet in efterhand som de blir färdiga: Dagordning Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Bokslut NF Mora 2023 Verksamhetsplan Förslag på styrelse Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Motioner

Läs mer

Handlingar från årsmötet

Underskrivet protokoll årsmötet 2023: Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2022 NF Mora Revisorernas berättelse: Ekonomisk berättelse Bokslut 2022 NF Mora Verksamhetsplan NF Mora Program 2023 Styrelsen Kontakt – Naturskyddsföreningen Mora Stadgar Mora 2013

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Välkommen till Naturskyddsföreningen Moras årsmöte 22 februari kl 18.30 på Mora Kulturhus & Bibliotek. Vi bjuder på semlor! Efter årsmötet diskuterar vi förnyelse av föreningen och hur vi kan påverka kommunen i klimat- och miljöfrågor. Här är handlingarna: Dagordning: Dagordning kretsårsmöte Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2021 Naturskyddsföreningen Mora Revisorernas berättelse: Ekonomisk berättelse – bokslut: Bokslut 2021 NF […]

Läs mer

Handlingar till årsmötet

Kallelse: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/arsmote-2021 Dagordning  Dagordning kretsårsmöte Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2020 Naturskyddsföreningen Mora Bokslut Bokslut 2020 NF Mora Revisionsberättelse Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2021 Förslag till styrelse: https://mora.naturskyddsforeningen.se/styrelsen-2/ Stadgar Stadgar Mora 2013

Läs mer