Vad tycker Moras politiker om natur och miljö?

Resultatet av Naturskyddsföreningen Moras valenkät är klart. Översikt tabell Moras valenkät Sammanställning detaljerade svar och kommentarer Moras valenkät Centern, Folkpartiet och Morapartiet har inte besvarat enkäten. Slutsatser Miljöpartiet instämmer med Naturskyddsföreningen Moras åsikter i samtliga frågor. Vänsterpartiet instämmer i samtliga utom en. Moderaterna är minst överens med Naturskyddsföreningen. Alla partier som svarat är överens med Naturskyddsföreningen att […]

Läs mer