Yttrande fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Vi uppskattar det gedigna arbetet och anser att planen tar tillvara många av föreningens intressen. Några synpunkter: Grundprincipen bör vara att förenkla och prioritera cykel, gång och kollektivtrafik i Mora. Cykelvägar behöver omgående ses över för att vara sammanhängande och säkra. Cykelvägar behöver också märkas ut, inte minst för att synliggöra att avstånden i Mora […]

Läs mer