Program januari-april 2024

Snöigt landskap med snötäckta granar och en blå himmel med lätta moln.

Läs nedan om aktiviteterna i programbladet. Du kan även ladda ner en kopia av programbladet januari-april om du vill. Mångfaldens Trädgård Lördag 10 februari 13.00 Stormöte Nu drar vårt stora Arvsfondsprojekt i gång på allvar. Är du intresserad av odling och hållbarhet? Nybörjare eller erfaren? Välkommen att få veta mer och delta i projektet där […]

Läs mer

Projektet Mångfaldens trädgård i Mora drar igång

Bild med rubriken "Mångfaldens trädgård", skördekorg full av grönsaker och logotyper från Naturskyddsförening Mora och Arvsfonden med förtydligande om att projektet bedrivs med medel från arvsfonden.

Nu drar projektet Mångfaldens trädgård i Mora igång! Nybörjare eller expert spelar ingen roll så kom och var med i något meningsfullt! Vi kan och ska skapa tillsammans! Var? Biblioteket i Mora När? 10 feb kl:13-14 Hur? Information om projektet Mångfaldens trädgård i Mora (projektstöd från Arvsfonden) Vem? Projektledare Lisa Goude (elvi.gustavsson@gmail.com) svarar även på […]

Läs mer

Handlingar till årsmötet 21 februari

Naturskyddsföreningen Moras årsmöte hålls 21 februari kl 19.30 på biblioteket, efter bildvisning om fåglar 18.00 med Magnus Strömberg och fika. Här läggs handlingarna till mötet in efterhand som de blir färdiga: Dagordning Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Bokslut NF Mora 2023 Verksamhetsplan Förslag på styrelse Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Motioner

Läs mer

Yttrande ang Mora kommuns kretsloppsplan

Naturskyddsföreningen i Moras synpunkter på Kretsloppsplanen 2024–2030 Sverige hör till de länder i världen som har en mycket hög konsumtion vilket genererar stora mängder avfall. Konsumtionen bidrar till stora koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan både i produktion, konsumtion och vid avfallshantering. Vi måste gemensamt minska vår konsumtion och vi måste också kliva upp längs avfallstrappan, vilket […]

Läs mer

Prylbytardag 25 november, Rosa Huset

25 november 11.00–14.00  Rosa Huset, Älvgatan 53B i Mora Har du också tröttnat på köp-och-släng-trenden? Var med på vår prylbytardag. Kanske kan du byta till dig årets julklappar alldeles gratis? Vad kan du byta? På Prylbytardagen byter vi grejer, inte kläder. Max fem saker, som kan bäras av en person, kan lämnas in och bytas […]

Läs mer

Remissvar Strandenområdet – bygg ingen skola där!

Naturskyddsföreningen Mora motsätter sig lokaliseringen av en högstadieskola i det föreslagna området i detaljplanen av många skäl. Trafiken och bristen på grön skolmiljö är de största. Naturskyddsföreningen Mora anser att det är högst olämpligt att placera en skola där ungdomar i så stor utsträckning utsätts för avgaser och buller från vägtrafik. Varje år skördar luftföroreningar […]

Läs mer

Inventera och skydda skogen i Härkämäck

Till Länsstyrelsen Dalarna Begäran om inventering och skydd av skogen på Härkämäck i Mora  Billerud-Korsnäs tänker dra in en skogsbilväg vid Härkämäck och avverka ett mer än 50 hektar stort gammalt intakt naturskogslandskap med olikåldrig kontinuitetsskog där tall dominerar. Den planerade avverkningen berör i öster sluttningen ner mot Andjusbäcken. Denna del består av tallskog, blandskog […]

Läs mer

Härlig är jorden – författarföreläsning om klimat 4 oktober

Föreläsning med författaren till boken ”Härlig är jorden – om fjällen, vädret och allt det som ännu inte gått förlorat” Mora Kulturhus & bibliotek 4 oktober kl 18. Mats Söderlund är författare, poet och socionom med inriktning mot samhällsarbete och mobilisering. För att åstadkomma beteendeförändringar behöver vi beröras. Mats är verksam i KlimatAkademin (www.klimatakademin.se) som […]

Läs mer