Projektet Mångfaldens trädgård i Mora drar igång

Bild med rubriken "Mångfaldens trädgård", skördekorg full av grönsaker och logotyper från Naturskyddsförening Mora och Arvsfonden med förtydligande om att projektet bedrivs med medel från arvsfonden.

Nu drar projektet Mångfaldens trädgård i Mora igång! Nybörjare eller expert spelar ingen roll så kom och var med i något meningsfullt! Vi kan och ska skapa tillsammans! Var? Biblioteket i Mora När? 10 feb kl:13-14 Hur? Information om projektet Mångfaldens trädgård i Mora (projektstöd från Arvsfonden) Vem? Projektledare Lisa Goude (elvi.gustavsson@gmail.com) svarar även på […]

Läs mer

Handlingar till årsmötet 21 februari

Naturskyddsföreningen Moras årsmöte hålls 21 februari kl 19.30 på biblioteket, efter bildvisning om fåglar 18.00 med Magnus Strömberg och fika. Här läggs handlingarna till mötet in efterhand som de blir färdiga: Dagordning Verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Bokslut NF Mora 2023 Verksamhetsplan Förslag på styrelse Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet Motioner

Läs mer

Yttrande ang Mora kommuns kretsloppsplan

Naturskyddsföreningen i Moras synpunkter på Kretsloppsplanen 2024–2030 Sverige hör till de länder i världen som har en mycket hög konsumtion vilket genererar stora mängder avfall. Konsumtionen bidrar till stora koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan både i produktion, konsumtion och vid avfallshantering. Vi måste gemensamt minska vår konsumtion och vi måste också kliva upp längs avfallstrappan, vilket […]

Läs mer