Om oss

Naturskyddsföreningen i Mora är en av 270 kretsar/lokalföreningar i Sverige. Vi är nästan 600 medlemmar i Mora. Välkommen att bli medlem du med och/eller aktiv!

Våra mål

Bidra till utvecklingen av ett klimatsmart och ekologiskt hållbart samhälle.
Samarbeta med och vara en påtryckare på kommunen i miljö- och klimatfrågor.
Bidra till en saklig och sansad rovdjursdebatt.
Stötta skolornas klimat- och miljöarbete.
Erbjuda barn- och familjeaktiviteter.
Delta i Miljövänliga Veckan.
Bli fler aktiva utanför styrelsen.

Vill du vara med i en arbetsgrupp? Hör av dig!

Handla Miljövänligt – Lillian Lundin, 070-273 91 55
Rovdjur – Ulf Jernberg, 070-176 37 89
Skog – Vakant
Klimat – Lisen Vogt, 070-675 44 32
Omställning och odling – Sonja Viklund 070-24 14 268