Om oss

Naturskyddsföreningen i Mora är en av 270 kretsar/lokalföreningar i Sverige. Vi är nästan 600 medlemmar i Mora. Välkommen att bli medlem du med och/eller aktiv!

Våra mål

 • Bidra till utvecklingen av ett klimatsmart och ekologiskt hållbart samhälle.
 • Samarbeta med och vara en påtryckare på kommunen i miljö- och klimatfrågor.
 • Bidra till en saklig och sansad rovdjursdebatt.
 • Stötta skolornas klimat- och miljöarbete.
 • Erbjuda barn- och familjeaktiviteter.
 • Delta i Miljövänliga Veckan.
 • Bli fler aktiva utanför styrelsen.

Vill du vara med i en arbetsgrupp? Hör av dig!

 • Handla Miljövänligt – Lillian Lundin, 070-273 91 55
 • Rovdjur – Ulf Jernberg, 070-176 37 89
 • Skog – Ulf Lindenbaum, 072 734 95 20
 • Klimat – Lisen Vogt, 070-675 44 32
 • Omställning och odling – Sonja Viklund 070-24 14 268

Stadgar och årsmöten