Äng vid Saxviken

Ängsdelen i projektet Hitta ut i Dalarna (Friluftslivets År) genomförs tillsammans med Mora kommun. Mora kommun äger marken där ängen kommer att anläggas och en äng passar bra in i kommunens detaljplan för området. Naturskyddsföreningen Mora har använt bidragspengarna till inköp av ängsfrö. Eftersom de inköpta fröerna inte kommer att räcka till hela området köper […]

Läs mer