Föreläsning Elbilen och jakten på metallerna 24 sept

Arne Müller har granskat elbilens miljökonsekvenser. Han presenterar nya fakta om dagens gröna teknik; elbilar, solceller och vindkraft som alla kräver utvinning av  metaller i en ny skala. Han resonerar kring möjliga vägar i framtiden vid omställningen till ett fossilfritt samhälle. Arne är en av de personer som har mest kunskap om den ekonomisk-politiska problematiken […]

Läs mer