Inventera och skydda skog i Hemulsjö

Naturskyddsföreningens skogsgrupp har hittat en avverkningshotad naturskog norr om Hemulsjön i Mora. Den är planerad och snitslad för avverkning av det FSC-certifierade skogsbolaget Fiskarheden, som enligt certifieringsreglerna inte får avverka skogar med höga biologiska värden, såsom i denna hotade skog. Hittills finns fynd av tio rödlistade arter och några signalarter i området vilket är en tydlig indikation på att skogen håller höga naturvärden och ska skyddas från avverkning så att skogens biologiska mångfald och kollager kan bevaras.

Bilderna i bilagan (Till Länsstyrelsen Dalarna med begäran om skydd av avverkningshotad skog norr Hemulsjön i Mora) är tagna 9 maj både i det område som ska avverkas och i de delar som snitslats av och ska lämnas på kalhygget. Många bilder är från de avsnitslade delarna med gammal död ved. Fiskarheden har försökt göra en seriös avverkningsplanering och snitslat av många gamla tallar och partier med död ved, nån ravin m.m. på ett ovanligt bra sätt men det hjälper inte då hela skogen är skyddsvärd och om avverkningen genomförs fragmenteras skogen upp i små fläckar av skog och däremellan kalhyggen vilket är ett av de största hoten mot skogens biologiska mångfald.

Det som sticker ut jämfört med de flesta andra skogar i trakten är de många och grova tallarna, rikligt med brandspår och gammal tjärad tallved (som borde inventeras av kunnigt folk) i stor mängd i form av lågor, torrakor, stubbar osv. Många tjädertallar och spår efter tjäder. De kvarvarande naturskogarna och deras biologiska mångfald ska skyddas i sin helhet, det har vi i demokratisk ordning bestämt i Sverige. Vårt land har även skrivit under internationella avtal om att stoppa utarmningen av biologisk mångfald. En avverkning av denna skog bryter mot våra nationella och internationella löften.

Naturskyddsföreningens skogsgrupp skriver till Länsstyrelsen så att myndigheten kan ta kontakt med markägaren och Skogsstyrelsen för att diskutera skogens framtid, och lämpligen inventera skogen mer grundligt för att bedöma naturvärdena. Förhoppningsvis kan Länsstyrelsen inrätta ett naturreservat av området.

Ett sådant förfarande vinner både naturen och skogsägaren på.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.