Yttrande angående Lejonvillan

Naturskyddsföreningen i Mora har nåtts av budskapet att den mer än 100-åriga s.k. Lejonvillan i centrala Mora ska rivas.

Vår uppfattning är att det är fel att riva en funktionsduglig fin villa i Mora centrum. Vi anser det är ett slöseri med våra naturresurser att riva detta fina användbara hus. Huset har av Länsstyrelsen bedömts som kulturhistoriskt värdefullt vilket ger än större skäl att behålla villan. Länsstyrelsen tycker att kommunen ska se till att villan i framtiden skyddas i detaljplan.

Vi tycker att kommunen ska bruka huset i någon av sina verksamheter alternativt sälja det till intresserat byggföretag eller annan.

Vi ser att en rivning på många sätt går emot Strategin för hållbara Mora. I dess riktlinjer står bl.a. att kommunen i samhälls-planeringen ska ta hänsyn till Moras kultur- och naturvärden som attraktor för ett hållbart samhälle.

Vi anser inte att en miljöklok samhällsplanering sker genom att riva fullt dugliga byggnader. Detta går helt emot en hållbar planering.

Vi vädjar därför till kommunen att utreda alternativa användningar av det vackra kulturhistoriska huset.

 

Mora 2023-01-31

Naturskyddsföreningen i Mora