Visst funkar det med cykel! — 21, 28 aug och 4 sep (inställd)

För att visa att cykel är ett välfungerande transportmedel även i Mora så har Naturskyddsföreningen planerat tre cykelturer den 21 och 28 augusti samt den 4 september (inställd). De första två turerna går hem till olika människor som visar upp vilka möjligheter som finns i en trädgård i form av lokal matproduktion och bidrag till ett rikare djurliv. Den tredje turen blir en cykeltur för familjer i form av en manifestation där vi vill visa att även barn kan ta sig fram med cykel i Mora.

Cykeln är ett viktigt transportmedel i staden om vi ska klara att ställa om mot ett hållbart samhälle. Den bidrar till att minska vår klimatpåverkan, till att minska trängseln och bullret, och den bidrar till en renare luft i staden.

För att visa hur enkelt det är att ta sig runt i Mora med cykel anordnar vi nu dessa tre gemensamma cykelturer. Läs detaljerna nedan.

21 augusti, 10.00

Trädgårdsbesök och odlingsinspiration

Cykelturen utgår från Bälter Svens torg — vid biblioteket i Mora centrum — och går via Noret mot Färnäs. Totalt blir det en cykeltur på cirka 7–8 km. Vi startar kl 10.00 och planerar totalt fyra stopp där vi tittar på olika typer av odlingar och tekniker både för att producera egen mat och för att gynna insekter och andra djur.

Ta med egen matsäck då vi inte vet hur lång tid cykelturen kommer att ta. Skicka frågor till mora@naturskyddsforeningen.se eller ring 070 764 55 22.

28 augusti, 10.00

Trädgårdsbesök och odlingsinspiration

Cykelturen utgår från Bälter Svens torg — vid biblioteket i Mora centrum — och går via Morkarlby mot Selja. Totalt blir det en cykeltur på cirka 7–8 km. Vi startar kl 10.00 och planerar totalt två stopp där vi tittar på olika typer av odlingar och tekniker både för att producera egen mat och för att gynna insekter och andra djur.

Ta med egen matsäck då vi inte vet hur lång tid cykelturen kommer att ta. Skicka frågor till mora@naturskyddsforeningen.se eller ring 070 764 55 22.

4 september — inställd

Cykelturen den 4 september blir inställd. Vi satsar på andra familjevänliga aktiviteter senare under hösten.

Alla är välkomna att delta på familjecykeltur från byskolor in till centrum

Syftet är att visa att även barnfamiljer enkelt kan ta sig runt på cykel i Mora.

Vi försöker få till tre samtidiga cykelturer från tre olika platser där vi till slut möts vid Tingsnäsbadet för gemensam cykling längs gång- och cykelvägen i Saxviken.