Öringbäck mot Bergkarlås förstörd vid avverkning

Vid en skogsavverkning utanför Mora har en bäck påverkats starkt. Vasslarängsbäcken har en mycket fin vattenkvalitet och nyttjas av t ex öring för reproduktion. Vattendraget bidrar årligen med utvandrande öring till Siljan/Orsasjön (upp mot 300-400 individer per år). Öringtätheterna i den intressanta bäcken är några av de högsta i Mora kommun och den har en mycket intressant insektsfauna. Intressant från årets undersökning är att årsyngel saknades. Detta kan möjligen kopplas till aktuell avverkning, men kan även vara en följd av den varma försommaren och torra sommaren. Avverkningen är utförd av Fiskarheden norr om vägen från Mora lasarett till Bergkarlås.


– På grund av avverkningen har solen fritt inträde mot bäcken vilket är förödande för öringen när vattentemperaturen stiger sommartid, säger Håkan Thenander, engagerad medlem i Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen som studerat limnologi. Av de få träd som sparats vid bäcken har många blåst omkull vilket öppnat för erosion. Slambildning är direkt dödligt för rommen i lekbäddarna.

 

Det är också lätt att det blir körskador som bygger på erosionen. Markberedning skadar marken och bäcken ytterligare. Vidare frigörs tungmetaller som kvicksilver och hamnar i bl a fisk och i slutändan människan.

 

– Det här är bara en i raden av tråkiga avverkningar som skadar den biologiska mångfalden i skogen, säger Ulf Jernberg, ordförande i Naturskyddsföreningen Mora. Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen har sitt kontor bara en kilometer från området men inte har bemödat sig att åka ut och titta innan avverkningen.

Över 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, d v s hotade eller missgynnade.  Många av dessa arter är beroende av gamla träd, död ved och lövträd för att överleva. Dagens skogsbruk, som domineras av kalhyggesbruket, bidrar även till att släppa ut koldioxid så att växthuseffekten och klimatförändringarna späs på.

– Vi behöver skydda mer gammelskog, få till mer död ved och satsa på nya metoder som hyggesfritt skogsbruk, avslutar Ulf.

Naturskyddsföreningen stödjer bland annat kurser i hyggesfritt skogsbruk, inventerar skyddsvärda skogar och granskar avverkningsanmälningar samt har gett ut böckerna ”Skogslandskap farväl” och ”Tjädern och kalhyggesbruket”.

Foto: Håkan Thenander

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.