Cykelpepp i Mora

Förra veckan visades filmen Bikes vs Cars på Mora Kulturhus. Filmen handlar om hur stor plats bilen tar i förhållande till cykeln och hur bilen är norm i samhället. Filmaren Fredrik Gertten, som även gjort filmen Bananas, har besökt folk som älskar cykling runt om i världen och vill få till förändring. Efter filmvisningen bjöds det bland annat på ekologiska popcorn och ekokaffe samt ett samtal med samhällsplanerare Albin Frandsen och planarkitekt Johan Nilsson på Mora kommun.

Mora kommun har en strategisk trafikplan och håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan där cykel hanteras som ett eget trafikslag.

– Tidigare har gång och cykel buntats ihop i planeringen vilket inte varit lyckat, förklarade Albin och Johan. Bland annat kommer vi att ta fram huvudstråk för cykling, utse platser för fler cykelparkeringar, planera för pumpar där stråken möts, underlätta för övergång mellan olika trafikslag samt se över vassa kanter och svåra passager.

Det finns en stark cykeltrend nu. Cykel-Vasan växer. Region Dalarna satsar på cykelvägar för turister och fler cykelparkeringar vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Det byggs nya cykelvägar på Tuvan och längs Mäxvägen och kommunen har elcyklar till personalen.

– Arbetsgivare kan göra mycket som att bygga cykelparkeringar, pumpar, cykeltvätt och ordna duschmöjligheter, tipsade Johan Nilsson, planarkitekt på Mora kommun.

– Ett starkt argument för mer cykling är att det gör miljön kring skolorna säkrare, tyckte Lisen Vogt från Naturskyddsföreningen Mora. Som det är idag skjutsar många föräldrar sina barn till skolan för att det känns farligt med alla bilar. Lund har infört zoner kring skolorna på 300 m där bilar inte tillåts köra.

En samordning över hela Sverige vore önskvärd samt att göra det lättare att ta cykel på tåg. När Danmark införde speciella cykelvagnar på tågen ökade tågresandet med 60%.

– Hur mycket tänker man på tillgänglighet i planeringen, undrade Åsa Ringström. Det är ju viktigt att även de som saknar bil ska kunna komma till affärerna.

– Visst tänker kommunen på det, men Sverige har ingen regional planering som våra grannländer Danmark och Norge, där man till exempel förbjudit externa köpcentra, svarade Johan. Skillnad i ländernas bakgrund gör också att det ser olika ut. Sverige hade mycket pengar efter 2:a världskriget och använde dem till att bygga vägar och tunnelbanor. Fattiga Danmark satsade mycket mer på cykelbanor.

Köpenhamn och Amsterdam är exempel på städer som satsat mycket på cykling. De har nått en kritisk massa av befolkningen som cyklar och då blir cykeln norm. I Örebro planerar man för att alla resor inom 5 km från centrum ska ske med cykel i första hand. Från Mora centrum till Noret är det 3 km men de allra flesta ser det som otänkbart att cykla dit. Det handlar mycket om tankesätt och vanor.

Naturskyddsföreningen fick Mora kommuns miljöpris för ett par år sedan. En del av prispengarna gick till att samla in och reparera cyklar till asylboendet i Gesunda och att köpa in en cykelvagn som kan lånas av allmänheten via Mora Bibliotek.

Martin Neunherz uppmanade till aktion för mer cykling i Mora.

– Fredagen den 2 oktober kl 17 samlas de som vill på sina cyklar utanför Mora Kulturhus & Bibliotek. Då cykelchockar vi Mora!

Filmvisningen arrangerades av Naturskyddsföreningen Mora, Mora kommun och Mora Trafiksäkerhetsråd.

Bildtext: Naturskyddsföreningen har för prispengar från kommunen bland annat köpt in en cykelvagn som kan lånas via Mora Bibliotek. Fr v Håkan Thenander, Ulf Jernberg (ordf), Lillian Lundin Stöt, Lisen Vogt, Sonja Viklund, Mesud Djangoi.

Text: Lillian Lundin Stöt
Foto: Martin Neunherz

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.