Vad tycker Moras politiker om natur och miljö?

Resultatet av Naturskyddsföreningen Moras valenkät är klart.

Översikt tabell Moras valenkät
Sammanställning detaljerade svar och kommentarer Moras valenkät

Centern, Folkpartiet och Morapartiet har inte besvarat enkäten.
Slutsatser
Miljöpartiet instämmer med Naturskyddsföreningen Moras åsikter i samtliga frågor.
Vänsterpartiet instämmer i samtliga utom en.
Moderaterna är minst överens med Naturskyddsföreningen.
Alla partier som svarat är överens med Naturskyddsföreningen att Mora ska:
  • öka produktionen och konsumtionen av ekologisk mat
  • förbättra undervisningen i Lärande för hållbar utveckling
  • minska kemikalierna i barns vardag

 

Kan ert parti ge exempel på en eller flera viktiga miljöfrågor i Mora kommun som hindras av begränsningar på det nationella planet och där vi behöver trycka på/påverka rikspolitiken?

Kd Vi tycker att såväl riks- som kommunpolitiken borde ta nedskräpning, klotter, otillräcklig återvinning samt farhågorna för framtida råvarubrist inom vissa sektorer på större allvar och agera mer.

M  Jag kan inte komma på någon.

S  Det finns flera frågor som påverkar en kommun som en kommun inte beslutar om när det gäller miljö- och klimatpolitik. Låt oss ge några exempel:

1) Självklart måste en kommun få ställa höga krav på byggnation vid markförsäljning och planarbete. Idag har regeringen tagit bort den möjligheten vilket försvårar kommunernas miljöarbete. Staten hindrar alltså kommuner från att ha höga miljöambitioner!

2) skattereglerna runt tjänsteresor måste ändras så det blir lättare för kommuner att erbjuda subventionerade cyklar och kollektivtrafik till sina anställda. Idag är allt uppbyggt för att erbjuda tjänstebilar för tjänsteresor. Det är både krångligt och svårt att subventionera cykel eller buss. Självklart måste Riksdagen också ge den möjligheten till Sveriges kommuner.

3) Ett sätt att skapa en sund konkurrens på vägtransporter är att skapa vägslitageavgifter. Det finns sådana avgifter i flera stora länder i Europa. Det skapar konkurrensneutralitet och gör miljövänliga alternativ mer attraktiva. En sådan avgift skulle kunna skapa förutsättningar för lokala transportföretag och järnväg i Mora.

V  Borde vara lättare att byta till miljövänligare bränslen.

Oftast sker begränsningar i kommunens upphandlingar, där finns en del att göra nationellt vad det gäller lokal upphandling.

Mp   Vet ej.