Yttrande ökad handel Mora-Noret

Naturskyddsföreningen Morakretsen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på planen. Vi vill anföra följande: Vi ställer oss kritiska till ambitionen att möjliggöra ännu mer handel i och med den nya exploateringen. Vi vet att trafiksituationen i Mora är minst sagt ansträngd redan nu. Vi vet att koldioxidutsläppen från trafik ökar och att en stor del av […]

Läs mer

Yttrande fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Vi uppskattar det gedigna arbetet och anser att planen tar tillvara många av föreningens intressen. Några synpunkter: Grundprincipen bör vara att förenkla och prioritera cykel, gång och kollektivtrafik i Mora. Cykelvägar behöver omgående ses över för att vara sammanhängande och säkra. Cykelvägar behöver också märkas ut, inte minst för att synliggöra att avstånden i Mora […]

Läs mer

Beställ boken Skogslandskap farväl

Självklar läsning för alla som vill fördjupa och uppdatera sin kunskap om den svenska skogen… En bok med en mångfald av perspektiv på skogsfrågan: klimatet och skogen, hur utbyggnaden av vindkraft på fel platser exploaterar gammelskogar, mångbruket, naturskyddsfrågan, landskapets omvandling, bevarandebiologi, branden och skogen, skogshistoria etc. Den är skriven av en grupp människor som för […]

Läs mer

2017 års program

Välkommen till klimatfilmsfestival, klädbytardag, föreläsning med David Jonstad, utflykter om fåglar, till Venjans Skogsrike med Basti, familjedag, blomstervandring, medlemsmingel, Miljövänliga Veckan m.m. Naturskyddsföreningens Mora Program 2017

Läs mer

119 mil för klimatet!

Tre musikaliska Fältbiolog-tjejer från Östersund cyklar för klimatet, bl a genom Orsa, Mora och Malung någon gång nästa vecka, typ 5-7 juni. Alla som vill får cykla med en bit, avge ett eget klimatlöfte, ordna en happening/spelning när de kommer m.m. Håll koll på deras resa på http://119milforklimatet.se/ och https://www.facebook.com/119milforklimatet/?fref=ts

Läs mer

Natursnokarna åt maskrosor

Senaste Natursnokarna i Stunisviken, Sollerön, hade tema Ätbara växter. Vi var inte så många, men vi hade en fin dag. Panerade maskrosor och nässelsoppa var på menyn. Den glada kockan heter Alba, hälsar Natursnoksledaren Kajsa.

Läs mer

Anmäl dig till våra studiecirklar

Häng på solcellsrevolutionen! Studiecirkel egen el från sol. Varför solel, studiebesök, beräkningar, vilka blanketter måste jag fylla i m.m. Ledare: Magnus Bengtson. Start 18 feb kl 18.00 på Mora Folkhögskola, 5 ggr. Kostnad 400 kr inkl. boken Solrevolution. Anmälan senast 10 feb. Affisch solelscirkel 2016 Börja skåda fågel! Studiecirkel med Lasse Hansson, 070-390 31 25, […]

Läs mer