Referat från politikersamtal med Moras politiker

Det viktigaste vi kan göra för att skapa ett hållbart samhälle är att ändra hur vi tänker, verkade representanter för partipolitiken i Mora vara överens om under Naturskyddsföreningens politiska samtal inför valet 2018.

Torsdagen 24 maj hade företrädare för alla partier i Moras kommunfullmäktige utom Morapartiet samlats för att diskutera hållbarhetsfrågor med både lokalt och globalt perspektiv. Diskussionen leddes av moderatorn Kåre Olsson, Skattungbyn. Naturskyddsföreningen i Sverige gör under valåret en satsning för att det ska ske diskussioner kring miljö och klimat och politikens roll i de svenska kommunerna, och den 24 maj var turen kommen till Mora.

Alla partier fick först en möjlighet att kort redogöra för sin lokala miljöpolitik, och sedan följde frågor från moderator och publik. Ett tjugotal personer i olika åldrar hade kommit till Andreasgården och politikerna fick försöka svara på flera kunniga inspel från publiken.

Bekanta ämnen för Moraborna som Noretbron, Norets köpcentrum kontra centrumhandeln, lokalbussar och cykelvägar kom förstås upp under samtalets gång. Både personer i publiken och lokalpolitikerna uttryckte att de var medvetna om att en stor del av bilresorna som görs inom Mora tätort är kortare än 5 kilometer och till huvudsak görs av Moraborna själva. Ingen är nöjd över de trafikstockningar som uppstår, samtidigt som lokalbussarna har få passagerare och kostar kommunen pengar. Gång-och cykelvägarna i Mora håller på att byggas ut, men både åhörare och åtminstone en av politikerna menade att det inte är tillräckligt.

– Vi bygger fast oss i ett underdimensionerat gång-och cykelsystem som inte är anpassat till en ökad mängd trafikanter, menade Fredrik Blom (MP).

– Ett sätt att få fler att åka kollektivt kan vara att se till att det inte är möjligt att få bilersättning för sträckor där kollektivtrafik finns, föreslog Ami Norén från Liberalerna, en tanke som flera verkade uppskatta.


– Vi har gott om kunskap om vilka följder våra koldioxidutsläpp får för klimatet, och vi har tillgång till kollektivtrafik, ändå är det för få i kommunen som nyttjar den, påpekade Gunnar Nilsson (S). Det handlar inte bara om att vara informerad, utan vi måste också skrida till handling och bryta vanor. Att ställa om till ett nytt samhälle börjar i våra huvuden.


I och med expansionen av handelsområdet på Noret har bland annat Naturskyddsföreningen uttryckt oro för att värdefull åkermark byggs över. Flera politiker verkade dela den uppfattningen och uttalade tydligt att man inte vill medverka till att detta sker, bland annat KD:s Lennart Sacrédeus.


– Varför har inte kommunen sett till att det finns solel på kommunala tak? undrade en av åhörarna. Kommunalrådet Anna Hed (C) kunde ge svar att investeringsmedel finns avsatta för detta, bland annat kommer Mora strands bygge på Tuvanområdet att vara utrustat med solceller.

Överlag verkade representanterna för alla partier som var på plats i stort sett överens om att det är angeläget samhället både lokalt och globalt gör sig av med sitt fossilberoende och att det är viktigt att se till att värna lokal matproduktion och göra bra kommunala upphandlingar som ställer skarpa miljökrav. Tittar man bortom ytan så finns det dock större skillnader än vad man först tror, påpekade Fredrik Blom från MP.


Även om alla partier i Mora ser behov av en omställning finns olika åsikter om hur snabbt den bör ske. Att döma av torsdagens samtal har MP mest bråttom, och SD ser minst behov av brådska och vill invänta mer forskning innan några beslut tas.


Samtalets sista del kom spontant att handla om en annan aspekt på vad hållbarhet kan innebära.

– Våra sociala nätverk och vår förmåga att tänka på gruppen före individuella behov måste stärkas för att vi ska bry oss om vårt lokalsamhälle, menade Lennart Sacrédeus. Han fick medhåll från en nyinflyttad person i publiken som menade att det var viktigt att snabbt kunna hitta sociala sammanhang och gemenskap för att vilja engagera sig i den nya hemorten. Då kan vi också sätta andra behov än individens självförverkligande och konsumtion i centrum.


– Ett samhälle med större gemenskap kan också göra att människor mår bättre och att vi sänker sjuktalen radikalt, menade en annan person ur publiken som hade ett färskt exempel på detta från en liten engelsk ort som lyckats med den bedriften.


– En hållbar lokalpolitik måste också vara noga med att undvika för högt tonläge och att i onödan skapa misstro mellan människor, menade Anna Hed. Vi måste försöka se andras goda avsikter för att kunna vara konstruktiva och hitta bra lösningar som gynnar Mora.


Moderator Kåre Olsson rundade av diskussionen med att tipsa politiker och åhörare om att passa på att delta i någon av de uteaktiviteter som ordnas av just Naturskyddsföreningen under sommarhalvåret. Den som följer med ut i naturen för att upptäcka nya saker kan få både kunskap, en känsla av andakt och ett socialt sammanhang på en gång, avslutade han.

På bilden: Arne Grahn (M), Fredrik Blom (MP), Gunnar Nilsson (S), Anna Hed ( c ), Ami Norén (L), Maria Olofsson-Törnqvist (V), Lennart Sacrédeus (KD), Per Dahlqvist (SD).

Tack till alla som kom!

/Sonja och Lisen

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.